Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabitasyon Bölümü (c) Simgesi

Anabilim Dalları

Yüksek Lisans Programları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

Kardiopulmoner Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı

Nöroloji Fizyoterapistliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı

Protez-Ortez-Biomekanik Yüksek Lisans Programı

Spor Fizyoterapistliği Yüksek Lisans Programı

 

Doktora Programları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

Kardiopulmoner Rehabilitasyon Doktora Programı

Nöroloji Fizyoterapistliği Doktora Programı

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

Protez-Ortez-Biomekanik Doktora Programı

Spor Fizyoterapistliği Doktora Programı

 

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda bilim uzmanlığı programı 1967-68 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Bu programın amacı fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyen, eğitim, araştırma ve uygulamalarında ileri ve derin bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman fizyoterapistler yetiştirmektir. Bu programı tamamlayan mezunlar, fizyoterapi ve rehabilitasyonun çeşitli özelleşmiş alanlarındaki klinik ve akademik çalışmalarında uzmanlık düzeyinde derinleştirdiği ve geliştirdiği yeterlilikleri kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon yüksek lisans mezunları “yüksek lisans” derecesi alarak mezun olurlar.

Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında
lisans diplomasına sahip olmak ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek gereklidir.

Daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programı

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon yüksek lisans programı 1996-97 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nın yeni programlarından biri olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Programın amacı kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında eğitim ve araştırma açısından evrensel düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin kardiyopulmoner rehabilitasyon bilim uzmanı yetiştirmektir. Kardiyopulmoner rehabilitasyon bilim uzmanlığı programı mezunları, toplumu destekleyip, yönlendirebilmekte, fiziksel aktiviteye katılımı desteklemede, fonksiyonları iyleştirerek kardiyopulmoner rehabilitasyona özel ölçümler ışığında yaşam kalitesini yükseltmede hünerlidir. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Kardiyopulmoner Rehabilitasyon yüksek lisans mezunları Kardiyopulmoner Rehabilitasyon'da “bilim uzmanlığı” ünvanı alarak mezun olmaktadır.

Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında
lisans diplomasına sahip olmak ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek gereklidir.

Daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Nöroloji Fizyoterapistliği Tezli Programı

Nöroloji Fizyoterapistliği tezli yüksek lisans programı ile nöroloji alanında çalışan fizyoterapistlerin eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, alana özel bilgi, beceri ve yeterliklerle donanmış mezunlar yetiştirebilmek, akademik çalışmalara ortam yaratabilmek ve alanın gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bu program oluşturulmuştur. Nöroloji Fizyoterapistliği alanında multidisipliner, araştırıcı, sorgulayıcı ve kanıta dayalı uygulama becerisi edinilmesine imkan sağlamak; bilimsel araştırma yapma, bilgiye erişme, bilgileri değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırmak; alanında eğitim açısından evrensel düzeye ulaşmış, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim adamı yetiştirmektir. Programı tamamlayan mezunlar, nörolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında klinik ve akademik çalışmalarında uzmanlık düzeyinde derinleştirdiği ve geliştirdiği yeterlilikleri kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon yüksek lisans mezunları “yüksek lisans” derecesi alarak mezun olurlar.

Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında
lisans diplomasına sahip olmak ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek ve Yabancı dil puanı olarak YDS'den en az 55 puan veya diğer sınavlardan eşdeğer bir puan gereklidir.

Daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

Bu programı tamamlayan mezunlar, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki klinik ve akademik çalışmalarında uzmanlık düzeyinde derinleştirdiği ve geliştirdiği yeterlilikleri kullanabilir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir. Programın amacı ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyen, toplum yararını gözeten, multidisipliner anlayışla uygulamalarında ileri ve derin bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, kanıta dayalı uygulama becerisine sahip, ortopedi fizyoterapistliği ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman ortopedi fizyoterapistleri yetiştirmektir. Ortopedi fizyoterapistliği yüksek lisans mezunları “yüksek lisans” ünvanı alarak mezun olurlar.

Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında
lisans diplomasına sahip olmak ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek gereklidir.

(http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/yonetmelik.html)

Daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Protez Ortez Biyomekanik Tezli Yüksek Lisans Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1967-68 eğitim-öğretim yılında kurulan ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda bilim uzmanlığı eğitimine başlayan program çerçevesinde protez, ortez uygulamaları ve biyomekanik alanına özel dersler verilmeye başlanmış, alandaki hızlı gelişmeler ve bu alana olan ilginin artması nedeniyle, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1996-1997 eğitim yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı altında Protez-Ortez ve Biyomekanik Programını yeni bir program olarak kabul ederek eğitim ve öğretime başlanmıştır. Programın amacı protez-ortez ve biyomekanik alanında bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyen, eğitim, araştırma ve uygulamalarında ileri ve derin bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili eğitim programlarına katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde uzman fizyoterapistler yetiştirmektir. Bu programı tamamlayan mezunlar, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verilen hasta ve sağlıklı popülasyon içerisinde ortez ve protez gereksinimi olan bireylere yönelik olarak özelleşmiş değerlendirme ve uygulamaları kullanabilir, bu alan özgü klinik ve akademik çalışmalar yaparak uzmanlık düzeyinde derinleştirdikleri yeterliliklerini geliştirir ve ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırmalar yapabilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon anabilim dalı, protez-ortez ve biyomekanik programı yüksek lisans mezunları mezunları “yüksek lisans” derecesi alarak mezun olurlar.

Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında
lisans diplomasına sahip olmak ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek gereklidir.

Daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Spor Fizyoterapistliği Yüksek Lisans Programı

Spor fizyoterapistliği alanındaki klinik ve akademik çalışmalarında uzmanlık düzeyinde geliştirdiği yeterlilikleri kullanarak ileri düzeyde mesleki uygulama ve araştırma yapabilir. Programın amacı spor fizyoterapisi alanında bilimsel ve teknolojik gelişimleri izleyen, eğitim, araştırma ve uygulama konusunda bilgi, beceri ve tutum kazanmış, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, araştırma ve bilimsel çalışma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olan ve sonuçlarını yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen, ulusal ve uluslar arası düzeyde yeterli ve yetkin uzman spor fizyoterapistleri yetiştirmektir. Spor fizyoterapistliği yüksek lisans mezunları "Yüksek Lisans" derecesi alarak mezun olurlar.

Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında
lisans diplomasına sahip olmak ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek gereklidir.

Daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

Doktora Programları

H. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü çatısı altında bölümümüz anabilim dalına bağlı 6 adet yüksek lisans programı bulunmaktadır.

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda doktora programı 1967-68 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Programın amacı fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında eğitim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, toplumun değişik sağlık gereksinimlerine göre fizyoterapi ve rehabilitasyonun özel alanlarında üst düzeyde uygulama yapabilen, özgün bir araştırma planlayıp bağımsız yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal politikalara katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin doktora” derecesi alan fizyoterapistler yetiştirmektir. Bu programı tamamlayan mezunlar, fizyoterapi ve rehabilitasyonun çeşitli özelleşmiş alanlarında özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir ve yeni yöntem ve uygulamalara ulaşmak için gerekli adımları belirler. Eğitim ve araştırmalarda edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslar arası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora mezunları “doktora” derecesi alarak mezun olmaktadırlar.

Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve rehabilitasyon anabilim dalı yüksek lisans programlarından mezun olmak ve . H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olup yüksek lisansını fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına yakın alanlarda yapan öğrencilerden anabilim dalı akademik kurulunca uygun görülenler programa kayıt olabilirler.

Daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Doktora Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda doktora programı 1967 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. 1997'de kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında doktora programı konudaki gelişmeler ve ilerlemeler doğrultusunda aynı anabilim dalı altında ayrı bir program olarak yer almıştır. Programın amacı kardiyopulmoner rehabilitasyon alanında, araştırma, eğitim, öğretim elemanı yetiştirme, program geliştirme, politika oluşturma ve yönetim pozisyonlarında lider olabilecek, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin Kardiyopulmoner Rehabilitasyon bilim doktoru yetiştirmektir. Bu programı tamamlayan mezunlar, kardiyopulmoner rehabilitasyon alanına özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir ve yeni yöntem ve uygulamalara ulaşmak için gerekli adımları belirler. Eğitim ve araştırmalarda edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslar arası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon doktora mezunları “bilim doktoru” ünvanı alarak mezun olmaktadırlar. Mezunlar, araştırma görevlileri, fizyoterapistler ve gereksinimi olan diğer alanlarda çalışanlar ve toplum için eğitim veren kişilerdir. Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser. Kardiyopulmoner rehabilitasyon bilim doktoru mezunları, sağlıklı kişilerde ve hastalıklarda, koruyucu amaçlı konu ile ilgili ihtiyacı belirleyerek yetkin ve etkili programlar oluşturup uygulayabilen toplum sağlığını geliştirebilen kişilerdir.

Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olup, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı yüksek lisans programlarından mezun olmak ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olup yüksek lisansını fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına yakın alanlarda yapan öğrencilerden anabilim dalı akademik kurulunca uygun görülenler programa kayıt olabilirler ancak bilimsel hazırlık okutulurlar.

Daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Nöroloji Fizyoterapistliği Doktora Programı

Programın amacı nörolojik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında öğretim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, özgün bir araştırmayı bağımsız planlayıp yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal ve uluslar arası politikalara katkı sağlayan, bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir. Bu programı tamamlayan mezunlar, nörolojik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir, özgün sonuçlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği ve becerisini kazanır. Nöroloji fizyoterapistliği mezunları doktora ünvanı alarak mezun olmaktadırlar.

Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olup, Nöroloji Fizyoterapistliği veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı yüksek lisans programlarından mezun olmak ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek ve Yabancı Dil sınavı (YDS)'den 60 veya diğer sınavlardan eşdeğer puan almak gerekmektedir.

Daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora Programı

Programın amacı ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında eğitim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, toplumun değişik sağlık gereksinimlerine göre ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyonun özel alanlarında üst düzeyde uygulama yapabilen, özgün bir araştırma planlayıp bağımsız yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal politikalara katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir. Bu programı tamamlayan mezunlar, ortopedik fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir ve yeni yöntem ve uygulamalara ulaşmak için gerekli adımları belirler. Eğitim ve araştırmalarda edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslar arası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilir. Ortopedi fizyoterapistliği doktora mezunları “doktora” ünvanı alarak mezun olmaktadırlar.

Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olup, Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon yüksek lisans programı veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı yüksek lisans programlarından mezun olmak ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

Daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Protez Ortez Biyomekanik Doktora Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1967-68 eğitim-öğretim yılında kurulan ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda bilim uzmanlığı eğitimine başlayan program çerçevesinde protez, ortez uygulamaları ve biyomekanik alanına özel dersler verilmeye başlanmış, alandaki hızlı gelişmeler ve bu alana olan ilginin artması nedeniyle, Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1996-1997 eğitim yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı altında Protez-Ortez ve Biyomekanik Programını yeni bir program olarak kabul ederek eğitim ve öğretime başlanmıştır. Bu programın amacı protez-ortez ve biyomekanik alanında eğitim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, toplumun değişik sağlık gereksinimlerine göre fizyoterapi ve rehabilitasyonun özel alanlarında üst düzeyde uygulama yapabilen, özgün bir araştırma planlayıp bağımsız yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal politikalara katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir. Bu programı tamamlayan mezunlar, fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti verilen hasta ve sağlıklı popülasyon içerisinde ortez ve protez gereksinimi olan bireylere yönelik özelleşmiş alanlarda özgün bir araştırmayı bağımız olarak yürütebilir, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir ve yeni yöntem ve uygulamalara ulaşmak için gerekli adımları belirler. Eğitim ve araştırmalarda edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslar arası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon anabilim dalı, protez-ortez ve biyomekanik programı doktora mezunları “doktora” derecesi alarak mezun olmaktadırlar. Protez-ortez ve biyomekanik alanında doktora” derecesi alan fizyoterapistler, protez-ortez gereksiniminin belirlenmesi, uygun ortez ve protez yönteminin seçilmesi ve uygulanması, gerekli modifikasyonların yapılması, fonksiyonel sonuçların değerlendirilmesi ve performansın ölçülmesi ve tüm bu akademik ve klinik bilgi ve becerilerin ulusal ve uluslar arası bilimsel ortamlara aktarılması ve toplum sağlığının iyileştirilmesi konularında gerekli yetkinliğe ulaşmış kişilerdir.

Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve rehabilitasyon anabilim dalı yüksek lisans programlarından mezun olmak ve . H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olup yüksek lisansını fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına yakın alanlarda yapan öğrencilerden anabilim dalı akademik kurulunca uygun görülenler programa kayıt olabilirler.

Daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Spor Fizyoterapistliği Doktora Programı

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı'nda Spor Fizyoterapistliği doktora programı 1997-1998 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Bu programın amacı spor fizyoterapisi alanında eğitim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, toplumun değişik sağlık gereksinimlerine göre Spor Fizyoterapisi alanında üst düzeyde uygulama yapabilen, özgün bir araştırma planlayıp bağımsız yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, konusunda ulusal politikalara katkı verebilen, ulusal ve uluslar arası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin doktora derecesi alan fizyoterapistler yetiştirmektir. Bu programı tamamlayan mezunlar, Spor fizyoterapisi alanında özgün bir araştırmayı bağımız olarak yürütebilir, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir ve yeni yöntem ve uygulamalara ulaşmak için gerekli adımları belirler. Eğitim ve araştırmalarda edindiği üst düzey becerilerini ulusal ve uluslar arası klinik ve akademik çalışmalarına taşıyabilir. Spor Fizyoterapisi doktora mezunları “Doktora” derecesi alarak mezun olmaktadırlar.

Programa kayıt olabilmek için Fizyoterapi ve rehabilitasyon anabilim dalı yüksek lisans programlarından mezun olmak ve . H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü eğitimi başvuru koşullarını yerine getirmek gerekmektedir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans mezunu olup yüksek lisansını fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına yakın alanlarda yapan öğrencilerden anabilim dalı akademik kurulunca uygun görülenler programa kayıt olabilirler.

Daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

 

 

 Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2019