Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabitasyon Bölümü (c) Simgesi

Geçmiş Yönetimler

FTR YÜKSEKOKUL MÜDÜRLERİ VE BÖLÜM BAŞKANLARI

Prof.Dr.Rıdvan Özker:   Haziran 1964-11 Ocak 1982
Prof.Dr.Osman Başgöze:    11 Ocak 1982-1 Nisan 1982
Prof.Dr.Rıdvan Özker:     1 Nisan 1982-16 Aralık 1983
Prof.Dr.Candan Algun:   16 Aralık 1983-20 Mart 1993
Prof.Dr.Hülya Arıkan:    20 Mart 1993-25 Mart 1996
Prof.Dr.Hülya Kayıhan:    25 Mart 1996-7 Nisan 2005
Prof.Dr.Gül Şener:      7 Nisan 2005-18 Nisan 2011
Prof.Dr.Yavuz Yakut:     19 Nisan 2011-24 Nisan 2014
Prof. Dr. A. Ayşe Karaduman     25 Nisan 2014

 Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2019