Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabitasyon Bölümü (c) Simgesi

Kitaplar
 • Ergun N. Baltacı G.: Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Prensipleri,  Ofset Fotomat Tasarım Matbaacılık Yayıncılık, Ankara, Nisan 1997.
 • Baltacı G, Bayrakçı Tunay V, Beşler A, Ergun N.: Belinizin Anahtarı: Egzersiz, ALF Matbaacılık San Tic Ltd. Şti., Ankara, Mayıs 2000.
 • İnal İnce D, Savcı S, “Astma ve Spor,” Bronş Astması 2001, ed. FA Kalyoncu, 243-255, Atlas Kitapçılık, Ankara, 2001.
 • Karaduman, Aksu S., “ Serebrovasküler Olay, in: Hemipleji Tedavisinde Nörofizyolojik Yaklaşımlar”, eds: Otman S Prof Dr Fzt, Karaduman A Prof Dr Fzt, Livanelioğlu A Doç Dr Fzt, H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları 25,1-9, 2001, Ankara.
 • Karaduman, Aksu S,: “Bobath Yöntemi”, in: Hemipleji Tedavisinde Nörofizyolojik Yaklaşımlar, eds: Otman S Prof Dr Fzt, Karaduman A Prof Dr Fzt, Livanelioğlu A Doç Dr Fzt, H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları 25, 65-93, 2001, Ankara
 • Aksu S., “Yaşlılarda Yürüyüş Bozukluklarının Rehabilitasyonu” Ateşkan U, Mas R, Doruk H, Kutlu M ve Kocabalkan F. Geriatrik Sendromlar, Ss.195-201, GATA Basımevi, Ankara, 2001.
 • Baltacı G, Bayrakçı Tunay V, Beşler A, Ergun N.: Spor Yaralanmalarında Egzersiz Tedavisi, ALP Yayınevi, Ankara, Ocak 2003.
 • Yücel H, Aksu Yıldırım S, Kayıhan H “Yaşlının Geriatri Ekibince Değerlendirilmesi: Geriatrik Rehabilitasyonda Değerlendirme” in Geriatri Gerontoloji, Servet Arıoğul (ed) MN Medikal&Nobel, Ankara, ss:183-196,2006.
 • Baltacı G(Prof. Dr.), Bayrakçı Tunay V(Doç.Dr.), Beşler A(Dr. Fzt.), Ergun N(Prof. Dr.): Spor Yaralanmalarında Egzersiz Tedavisi, 2. Baskı ALP Yayınevi, Ankara, Ocak 2006
 • Ergun N (Prof. Dr.), Baltacı G (Prof. Dr.): Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Prensipleri, 2. Baskı Pelin Ofset Yayıncılık, Ankara, Şubat 2006
 • Baltacı G, Ersoy G, Karaağaoğlu N, Derman O, Kanbur N. “Ergenlerde Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam”. T.C. Sağlık Bakanlığı, Fiziksel Aktivite Bilgi Serisi: Şubat, 2008. Klasmat matbaacılık, Ankara. (Bölüm yazarlığı) Koordinatör: Prof.Dr. Gül Baltacı
 • Baltacı G. “Adolesan ve Egzersiz”. T.C. Sağlık Bakanlığı, Fiziksel Aktivite Bilgi Serisi: Şubat, 2008. Klasmat matbaacılık, Ankara. (Bölüm yazarlığı) Koordinatör: Prof.Dr. Gül Baltacı
 • Özer D, Baltacı G. “Çocuk ve Spor”. T.C. Sağlık Bakanlığı, Fiziksel Aktivite Bilgi Serisi: Şubat, 2008. Klasmat matbaacılık, Ankara. (Bölüm yazarlığı) Koordinatör: Prof.Dr. Gül Baltacı
 • İnal İnce D, “Active Cycle of Breathing Techniques in Non-invasive Ventilation for Acute Hypercapnic Respiratory Failure,” ed. AM Esquinas Rodriguez, R Scala, Yearbook of Noninvasive Mechanical Ventilation,”  Almeria, Fotomecanica Indalo, International Association of Noninvasive Mechanical Ventilation, 347-351, 2008. (İngilizce, İspanyolca).
 • Sağlam M, Boşnak Güçlü M, İnal İnce D, Savcı S, Arıkan H, “Sigara ve Fiziksel Aktivite,” Tütünle Mücadele Bilgi Serisi, ed. Bilir N, Buzgan T, Çelik İ, Kesici C, Karakaya C, Erdoğan A, 33-37, Klasmat Matbaacılık, Ankara, 2008.
 • Boşnak Güçlü M, Sağlam M, İnal İnce D, Savcı S, Arıkan H, “Sigara ve Kemiklerimiz,” Tütünle Mücadele Bilgi Serisi, ed. Bilir N, Buzgan T, Çelik İ, Kesici C, Karakaya C, Erdoğan A, 39-45, Klasmat Matbaacılık, Ankara, 2008.
 • Boşnak Güçlü M, Sağlam M, İnal İnce D, Savcı S, Arıkan H, “Şeker Hastalığı ve Egzersiz,” Fiziksel Aktivite, ed. Baltacı G, Irmak H, Kesici C, Çelikcan E, Çakır B, 89-93, Klasmat Matbaacılık, Ankara, 2008.
 • Boşnak Güçlü M, Sağlam M, İnal İnce D, Savcı S, Arıkan H, “Kalp Damar Hastalıkları ve Egzersiz,” Fiziksel Aktivite, ed. Baltacı G, Irmak H, Kesici C, Çelikcan E, Çakır B, 95-99, Klasmat Matbaacılık, Ankara, 2008.
 • Sağlam M, Boşnak Güçlü M, İnal İnce D, Savcı S, Arıkan H, “Hipertansiyon ve Egzersiz,” Fiziksel Aktivite, ed. Baltacı G, Irmak H, Kesici C, Çelikcan E, Çakır B, 101-105, Klasmat Matbaacılık, Ankara, 2008.
 • Sağlam M, Boşnak Güçlü M, İnal İnce D, Savcı S, Arıkan H, “Solunum Sistemi Hastalıkları ve Egzersiz,” Fiziksel Aktivite, ed. Baltacı G, Irmak H, Kesici C, Çelikcan E, Çakır B, 107-111, Klasmat Matbaacılık, Ankara, 2008.
 • Savcı S, İnal İnce D, Arıkan H, “Solunum Hastalarına Yaklaşım,” Tidy’s Physiotherapy, Çeviri ed. Yakut H, Kayıhan H, 291-332, Pelikan Tıp ve Teknik Kitapçılık Tic Ltd Şti, Ankara, 2008. (Çeviri)
 • Arıkan H, Savcı S, İnal İnce D, “Toraks Cerrahisinde Fizyoterapi,” Tidy’s Physiotherapy, Çeviri ed. Yakut H, Kayıhan H, 333-378, Pelikan Tıp ve Teknik Kitapçılık Tic Ltd Şti, Ankara, 2008.(Çeviri)
 • Alison Chambers and Christine Smith “Neurological Physiotherapy”, Çevirenler: Aksu Yıldırım Sibel, Armutlu K “Nörolojik Fizyoterapi” in “Tidy’s Physiotherapy” Stuart Porter (ed), Edibe Yakut, Hülya Kayıhan (çev eds), chapter 20, Pelikan Yayıncılık LTD, 13. Baskı, Ankara, ss 438-469, 2008.
 • Edibe Ünal, Bölüm Çevirmenliği, Genel Kronik İnflamatuar Poliartropatiler, 207, Tidy’s Physioterapy. (Şubat,2008)
 • Edibe Ünal, Bölüm Çevirmenliği, Romatolojide Fizyoterapi, 241, Tidy’s Physioterapy. Şubat,2008)
 • Edibe Ünal, Bölüm Çevirmenliği, Ankilozan Spondilitte Fizyoterapi Yaklaşımı, 263,Tidy’s Physioterapy. (Şubat,2008)
  • “Nöromusküler Elektrik Stimülasyonu – Genel Bakış”  ve “Biofeedback” bölümleri Çeviri Editörü olan Prof.Dr. Edibe Ünal tarafından özgün olarak yazılarak kitabın çevirisine eklenmiştir.
 • Arıkan H, İnal İnce D, Savcı S ve diğerleri, ‘Pulmoner Rehabilitasyon’, Türk Toraks Derneği, ed. Ergün P, Yıldız Ö, Aves Yayıncılık, İstanbul, 2009.
 • Ergün P, Gürgün A, Erk M, Akkoca Yıldız Ö, Savcı S, İnal İnce D, Özalevli S, Türk Toraks Derneği Eğitim Kitapları Serisi: Solunumsal Rehabilitasyon, Aves Yayıncılık, İstanbul, 2009.
 • İnal İnce D, “Solunum Fizyoterapisi: Solunum Egzersizleri, Solunum Kas Eğitimi, Bronşiyal Hijyen Teknikleri,” Pulmoner Rehabilitasyon, ed. Erk M, Ergün P, Aves Yayıncılık, İstanbul, 2009.
 • Ergün P, Gürgün A, Erk M, Akkoca Yıldız Ö, Savcı S, İnal İnce D, Özalevli S, “Pulmoner Rehabilitasyon ve Solunum Hastalıklarında Evde Bakım,” Türkiye’de Temal Akciğer Sağlığı Sorunları ve Çözüm Önerileri, Türk Toraks Derneği Beyaz Kitap, Ankara: Sentez Matbaacılık, ed. Metintaş M, 109-119, 2010.
 • Yüksel İnci, “Masaj Teknikleri”,  Asil Yayınevi, Ankara, 2010
 • Yılmaz Ö, Aksu Yıldırım S.”Yürüme Yardımcıları” Yıllardan Yaşama Düşlerden Gerçeğe, Yaşlı Bakım Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi Projesi, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss:202-210;2010.
 • Ergun N, Bayramlar K. “Engelsiz Bir Yaşam için Egzersiz ve Spor”.Merdiven tanıtım, Ankara, 2011.
 • Ayşe Karaduman, Sibel Aksu Yıldırım, Öznur Tunca Yılmaz, “Bobath Kavramı Nörolojik Rehabilitasyonda Teori ve Klinik Uygulama”, 2012, Ankara Pelikan Kitabevi
 • Ergün P, Yıldız Ö, İnal İnce D, Göktalay T, Kaymaz D, Alptekinoğlu N, Candemir İ,  Demir N, Sağlam M, Vardar Yağlı N, Şengül F, Egesel N, “Pulmoner Rehabilitasyon Cep Kitabı”, Türk Toraks Derneği, ed. Ergün P, Erk M, Aves Yayıncılık, İstanbul, 2013.
 • Ayşe Karaduman, Sibel Aksu Yıldırım, Öznur Tunca Yılmaz, “İnme Sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”, 2013, Ankara Pelikan Kitabevi

 Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2019