Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabitasyon Bölümü (c) Simgesi

Yönetim

Prof.Dr. Tülin DÜGER (Bölüm Başkanı)

1991 yılında Hacettepe Üniversitesinden mezun olmuştur ve aynı yıl araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde 1994 yılında bilim uzmanlığı, 1998 yılında doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2001 yılında doçent, 2006 yılında profesör ünvanı almıştır. Fizyoterapi Rehabilitasyon alanı ile ilgili pek çok kongre, sempozyum, kurs ve seminerlere katılmış, ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok bilimsel ve mesleki farkındalığı artırmaya yönelik makale ve kitap bölümü yazmıştır. Mesleki deneyim ve bilgi birikimini fizyoterapistler için yükselmekte olan bir alan “kanser rehabilitasyonu” konusunda kullanmaktadır, Onkolojik rehabilitasyon ünitesini kurmuştur ve sorumlu öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Üniversitede ve sivil toplum kuruluşlarında pek çok idari görev yapmış olup, Hacettepe Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ile Türkiye Fizyoterapistler Derneği Başkanlığını yapmaktadır.

İlgi Alanları: Kanser rehabilitasyonu, ergonomi, hidroterapi
E-posta:tduger@yahoo.com
Tel: 0312 305 15 76/ 0312 305 15 77
Fax: 0312 305 20 12

 

Prof. Dr. Zafer ERDEN (Bölüm Başkan Yardımcısı, Döner Sermaye İşletme Koordinatörü)

1992 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden mezun olarak aynı yıl araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1995 yılında bilim uzmanlığını, 2002 yılında ise “Total Diz Protezi Uygulanan Hastalarda Rehabilitasyonun Fonksiyonel Aktivite ve Proprioseptif Duyu Üzerine Etkileri” başlıklı tezi ile doktora derecesini almıştır. 2004 yılında doçent, 2011 yılında ise profesör ünvanını almıştır. Hacettepe Üniversitesi Afet Tıbbı Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAMER), Geriatri Fizyoterapistleri Derneği ve Ortopedi Fizyoterapistleri Derneği kurucu üyesi ve halen yönetim kurulu üyesidir. Ortopedi alanında ulusal/ uluslararası düzeyde kurslar almıştır. Proprioseptif Nöromusküler Fasilitasyon Teknikleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sağlıklı Yaşlanma ve Egzersiz, Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi, Alt Ekstremite Yaralanmalarında Rehabilitasyon kitapları ile birlikte, Acil ve Afet Durumlarında Sağlık Yönetimi kitabı bölüm yazarıdır. Halen klinik ve araştırma çalışmalarını Ortopedik Rehabilitasyon alanında sürdürmekte olup, lisans ve lisansüstü düzeyde dersler vermektedir.

İlgi alanları: Ortopedik rehabilitasyon, proprioseptif duyu, diz endoporotezleri, afet tıbbı
E-posta: zerden@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 305 15 76/ 0312 305 15 77
Fax: 0312 305 20 12

Doç. Dr. Çiğdem AYHAN (Bölüm Başkan Yardımcısı,)

2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden mezun olmuştur H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden 2004 yılında Bilim Uzmanlığı, 2010 yılında Doktora derecesini almıştır. 2005-2006 yılları arasında 5 ay süre ile Ghent University Department of Physiotherapy, Gent/Belçika’da propriosepsiyon alanında klinik araştırma yapmıştır. 2008-2009 yılları arasında Floransa/İtalya’da Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Department of Hand and Microsurgery başta olmak üzere İtalya’da çeşitli el rehabilitasyonu kliniklerinde 10 ay sure ile gözlem ve çalışmalar yapmıştır. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent, 2016 yılında Doçent ünvanını almıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü El Cerrahisi Rehabilitasyonu Ünitesinde öğretim üyesi olarak klinik ve araştırma çalışmalarına devam etmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi Erasmus Koordinatör Yardımcılığı ve H.Ü. Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı görevlerine devam etmekte olup Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde akreditasyon ve öğrenci değişim programları alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye Fizyoterapistler Derneği ve Türkiye El Terapistleri Derneği üyesidir.

İlgi alanları: El rehabilitasyonu, obstetrik brakiyal pleksus yaralanmaları, karpal instabiliteler, trapeziometakarpal osteoartrit, corestabilizasyon yaklaşımı ve aşamalı motor imgeleme (graded motor imagery) tekniği özel ilgi alanlarıdır. 
E-posta: cayhan@hacettepe.edu.tr
Tel: 0312 305 15 76/ 0312 305 15 77
Fax: 0312 305 20 12

 Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi © 2019